CareTaking

CareTaking is een verzamelwoord voor het zorg dragen van, het verzorgen van, instaan voor de verzorging van onze honden. Het 'zorg dragen' is niet enkel van toepassing op het fysieke van de hond maar ook zijn psyche.
Het spreekt voor zich dat we instaan voor de basale behoeften van de hond.  Onder basale behoeften verstaan we voedsel, drinken, een slaapplek, beweging enz... Er zijn echter nog andere behoeftes die van groot belang zijn voor de hond, nl. vertrouwen, veiligheid en verbinding.  Wanneer een pup/hond zich begrepen, geliefd en veilig voelt, ontwikkelt hij zich tot een stralende, zelfverzekerde, gezonde hond met een mooie persoonlijkheid.
De behoefte- en zelfontwikkeling piramide van Abraham Maslow laat zien dat het zich veilig voelen, naast het vervullen van de primaire lichamelijke behoeften zoals eten, drinken, slapen en liefdevolle lichamelijke aanrakingen het fundament vormt om tot een goede verdere ontwikkeling te komen.  Het is de basis van alles !!
 
Afbeelding invoegen
 
Allereerst is het belangrijk om zorg te dragen voor de fysieke basisbehoeften van de hond. Deze bestaat o.a. uit eten, drinken en slapen. Voeding speelt hierin een belangrijke rol aangezien deze de basis is voor een goede gezondheid. Het is toch wel noodzakelijk eens te kijken naar wat we onze honden te eten geven. 
Voldoende rust is al even belangrijk voor de honden. Tijdens de slaap verwerken de hersenen de gebeurtenissen van de dag en het lichaam kan tot rust komen. Slaap zorgt ervoor dat ze lichamelijk & geestelijk gezond blijven.
Honden slapen langer dan mensen. Een pup slaapt ongeveer 18 - 20 uur per etmaal, volwassen honden slapen gemiddeld 12 - 14 uur per etmaal en oudere honden kunnen best wel 16 - 18 uur per etmaal slapen.
Slaapgebrek heeft invloed op het leervermogen, de concentratie, het geheugen en de prestatie. Slaap heeft ook invloed op het afweersysteem en de manier waarop je je voelt. Je kunt je er moe, lusteloos en gestrest door gaan voelen. In extreme gevallen heeft het zelfs invloed op je sociale leven, je bent veel prikkelbaarder en je kunt daardoor veel minder verdragen van de mensen om je heen.  Voor onze honden geldt hetzelfde !!!
 
Veiligheid en zekerheid is de 2de stap op de piramide van Maslow. Veiligheid biedt rust aan de hond, nodig om lichaam & geest in balans te houden. Als we ons als mens zelf niet veilig en zeker voelen, kunnen we het de hond ook niet bieden. De hond voelt onze spanning en zal de situatie als "onveilig" beschouwen. In bepaalde situaties zal de hond reageren uit veiligheid, maar dikwijls wordt dit geïnterpreteerd als gedragsprobleem. Bij een onveilig gevoel horen negatieve emoties.  Bij het aanhoudend aanwezig blijven van negatieve emoties (disbalans) volgen er fysieke klachten evenals het verzwakken van het immuunsysteem.  De fysieke klachten worden meestal wel behandeld, maar vaak wordt er niet nagegaan welke de oorzaak of oorsprong van de fysieke klacht is. Aan een fysieke klacht gaat een emotionele klacht vooraf.  Mijn inziens is het belangrijk dat we ons bewust worden van de emoties van onze honden en ook bewust worden van onze eigen emoties en denken, want vaak spiegelt de hond ons eigen gedrag.
Een must vind ik het ook dat wij als mens ons gaan verdiepen in de hondentaal.  Als mens en hond mekaar niet begrijpen geeft dit onbegrip ook een "onveilig" gevoel aan de hond.
Honden communiceren voornamelijk met lichaamstaal. Op deze manier kunnen honden onderling van alles aan elkaar duidelijk maken.

'Communiceren is méér dan alleen praten, zeker bij honden !!
Zij interpreteren je intonatie, je eigen lichaamstaal, 
je gebaren, je gevoelens en je telepathische gedachten'

In liefde en verbondenheid speelt de eigenaar een grote rol ! Door een goede communicatie op te bouwen geef je de hond een gevoel van verbondenheid en liefde. Samen leven in liefde kan door de ander in zijn waarde te laten, te laten zien dat je de ander in zijn/haar unieke persoonlijkheid en karakter respecteert en waardeert. Respect hebben voor de hond = rekening houden met hem en hem in zijn waarde laten !!
Als de vorige stappen goed zitten kan je hond zijn zelfvertrouwen opbouwen. Een hond met zelfvertrouwen kan goed omgaan met zijn omgeving en nieuwe dingen. Dit kan je bekomen door met hem plezier te maken, op een respectvolle manier omgaan met hem en samen dingen met hem te ondernemen.
Als laatste is er 'zelfontplooiing'.  Pas wanneer deze basisbehoeften zijn vervuld, is het fundament gelegd om met een gevoel van veiligheid de wijde wereld in te trekken en nieuwe sociale contacten aan te gaan !!!
 
Om te kunnen voldoen aan de basale behoeften van mijn honden en de pups hier geboren, heb ik cursussen gevolgd zoals de 2-jarige opleiding 'Hondenfokken', positieve gedragstherapie, de weekend-opleiding 'Voeding' door Lotte Botter en nog verschillende andere.  Toch had ik het gevoel dat er méér moest zijn om de hond een betere begeleiding te geven, hem beter te begrijpen en vooral om hem  optimaal in balans te houden.
Wie zoekt die vindt ....... en zo ben ik terecht gekomen bij de Alternatieve begeleiding. Begrippen als Yin & Yang, balans & disbalans, Exces & Deficiëntie, Lichaam & Geest samen 1 geheel, de 5 Elementenleer,... heb ik leren kennen. Aansluitend volgde ik gedurende een 3-tal jaren de opleiding "Acupressuur bij honden" gegeven door Margreet Bouwmeester, "Heart to Heart" hondencoach gegeven door Helena Schmets, Aromatherapie gegeven door Nadia Andries en volg ik nog steeds de opleiding "Bodywork" gegeven door Freddy & Annemarie Huskens, de bezielers van Dog Chi.
Dit alles biedt me de mogelijkheid om mijn honden ondersteuning te bieden zowel op fysiek- als emotioneel gebied.  Lichaam & Geest in balans !!! 
 
Afbeelding invoegen